Contact

Marcel van den Bergh
postadres: Maasdijk 34
6629 KC Appeltern
Nederland
mobiel: 06 - 22 9233 34

email: bergh.foto@planet.nl

instagram: marcel_van_den_bergh

Disclaimer

Het samenstellen van deze website is op een zo zorgvuldig mogelijke wijze geschied. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving, alsook met verschillende richtlijnen en gedragscodes voor zowel het fotograferen als het samenstellen van een website.

Marcel van den Bergh aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onverhoopte onjuistheden en onrechtmatigheden in deze website. Degene, die desondanks meent in zijn/haar belangen te zijn geschaad, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Marcel van den Bergh.