26-1-2007 Garderen
cel in militaire gevangenis in Generaaal Kootkazerne
militair; krijgsmacht; leger; militairen; soldaat; gevangenis; bajes; cel; detentie; wangedrag; straffen; straf; opsluiten; gedrag;
foto Marcel van den Bergh