22-1-2007 Appeltern
rivier; De Maas; water; natuur; landschap; Nederland; aalscholver; vogel; watervogel; scheepvaart; mens en dier;
foto Marcel van den Bergh