5-3-2007 Boven-Leeuwen
Koeien lopen op een nog smal stukje droog weiland in de uiterwaarden van de Waal.
Het waterpeil in Rijn, Waal en Ijssel stijgt de komende dagen verder. Diverse boeren is gesommeerd hun vee uit de uiterwaarden te halen omdat ze dat nog niet gedaan hebben. Verschillende veerdiensten zijn al uit de vaart genomen. De steiging van het waterpeil wordt veroorzaakt door regenval in het stroomgebied van de Rijn.
wassende water; waal; rivier; rivierengebied; koe; vee; koeien; hoog water; klimaat; klimaatsverandering; broeikaseffect; water; Waal; boer; runderen;
foto Marcel van den Bergh