17-3-2024, Nederland, Nijmegen
Kinderen bekijken in de vijver van hun achtertuin kikkers die de lente in hun bol hebben gekregen. RAVON organiseert jaarlijks een kikkerdriltelling.
foto Marcel van den Bergh
(niet voor Trouw, Parool, AD en NRC)