10-7-2003 Eindhoven
militairen uitgezonden naar Irak
Militairen en hun bagage vertrekken van vliegbasis Eindhoven.