29-5-2015, Nederland, Lent, Oosterhout, Nijmegen
Het project Ruimte voor de Waal krijgt vorm.
Het klimaat verandert waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen.
Bij Nijmegen komt een nevengeul om risico's op overstromingen te verkleinen. De maatregel gaat tevens de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen aan de Waal ten goede komen. Er ontstaat een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur.
Het hart waar in de toekomst ruimte zal zijn voor veel waterrecreatie.
Ruimte voor de Waal, Nijmegen; rivierengebied; uiterwaarden; uiterwaard; Waal; rivier; wassende water; strijd tegen het water; nevengeul; Dura Vermeer; water; Oosterhoutse Waarden; dijken; strijd tegen water; bouw; Weg en Waterbouw; waterbouwproject; landschap; rivierlandschap; rivierpark; i-lent; klimaatverandering; Ruimte voor de Rivier;
foto Marcel van den Bergh