17-8-2022, Nederland, Giesbeek
Uit een droogvallende kolk langs de Ijssel worden vissen gered door ze te verplaatsen naar de Ijssel.
Het sleepnet wordt binnen gehaald.
foto Marcel van den Bergh
(niet voor Trouw, Parool, AD en NRC)