28-1-2000 Ressen
protest tegen Betuwelijn
Aktievoerders tegen de Betuwelijn gooien met verfbommen naar een rijdende trein.