29-4-2001 Oosterhout
grafschennis Joodse begraafplaats