5-9-2008 Hagestein
Waterschap Rivierenland houdt een inpakproef bij een stuk Lekdijk. Medewerkers van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland brengen een doek aan op een fictief verzwakte plek in de dijk. In November is er een grote landelijke overstromingsproef.
dijk; rivierdijk; hoog water; klimaatverandering; klimaatsverandering; weer; overstroming; overstromingsgevaar; maatregel; proef; test; overstromingsgevaar; zwakke dijk; zandzakken; zandzak; waterschap; rivierengebied; rivier; calamiteiten; calamiteit; deltaplan; Lek; dijk; arbeid; broeikaseffect; broeikaseffekt; water; dijkversterking;
foto Marcel van den Bergh