26-6-2008 Rotterdam
havenstad Rotterdam
fietsroute door havengebied
haven; economie; financieel; export; handel; import; logistiek; overslag; overslagbedrijf; Rotterdamse haven; transport; wereldeconomie; wereldhaven; schip; boot; verschepen; scheepvaart; rederij; goederen; goederenstransport; havenstad; binnenvaartschip; economy; harbour; industriegebied; industrie; Nederlandse Economie; zeeschip; overslag; fietsen; fietser; toeristisch; toerisme;
foto Marcel van den Bergh