5-2-2018, Nederland, Veldhoven
IamNL helpt statushouders obstakels overwinnen richting een baan. Jump Movement is een van de dragende methodieken. Statushouders leren de Nederlandse taal.
IamNL; I Am NL; vluchtelingen; arbeid; werk; integratie; integreren; statushouder; statushouders; baan; Nieuwe Nederlanders; asielzoekers; inburgeren; inburgering; taal; Nederlands; Nederlandse taal;
foto Marcel van den Bergh