19-7-2018, Nederland, Andelst
Een boer heeft schaduwplekken gemaakt voor zijn schapen;
warmte; hitte; zomer; broeikaseffect; broeikaseffekt; warm; dier; schapen; schaduw; boer;
foto Marcel van den Bergh