8-3-2018, Nederland, Bemmel
Compleet Romeins grafveld gevonden tijdens archeologische opgravingen op plek waar doortrekking A15 moet komen. Het gaat om een unieke vondst. Vlak voor de presentatie van de gevonden spullen worden de puntjes op de i gezet aan een turfstenen askist.
archeologie; archeoloog; Romeins grafveld; historie; geschiedenis; Romeinse Tijd; askist;
foto Marcel van den Bergh