18-5-2020, Nederland, Altforst
Vanwege de droogte wordt er druk beregend door de boeren.
beregenen; droogte; klimaat; klimaatverandering; water; grondwater; regen; sproeien; landbouw; boer; grond; droog;
foto Marcel van den Bergh