10-12-2009 Horssen
q-koorts
geitenhouderij van boer Pool besmet met q-koorts
Op het bedrijf moeten 215 drachtige geiten worden geruimd.