febr 1995 Itteren
Twee weken lang was Nederland in het gevecht tegen het water. Uiteindelijk hielden de dijken stand.
Militairen controleren ze zandzakken. Bezorgdheid bij de bewoners.
evacuatie; evacueren;
hoog water; wateroverlast; water; hoogwater; in de ban van het water; watersnood; waternoodramp; dijk; dijken; rivierdijken; rivieren; rivierengebied; wateroverlastperiode; overstroming; overstromingen; 1995; wateroverlast 1995;
foto Marcel van den Bergh