1995 Appeltern
hoog water
Bewoners van het dorp moesten evacueren. Hun waardevolle spullen werden opgeslagen in de kerk omdat deze op de dijk staat.