1-11-2017, Nederland, Alphen
De uiterwaarden van de Maas veranderen. Het verlagen van de uiterwaarden en het graven van nevengeulen maken de oevers en uiterwaarden weer aantrekkelijk voor planten en dieren. Naast de nieuwe natuur vergroot het plan de veiligheid in het rivierengebied doordat de rivier bij hoog water meer ruimte krijgt het water af te voeren.
Het project Meer Maas brengt de Maas weer terug in oude tijden. Het project is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.
Meer Maas; MeerMaas; natuur; natuurontwikkeling; hoog water; ruimte voor de rivier; Natuurmonumenten; Rijkswaterstaat; Maas; uiterwaarden; uiterwaard; rivierengebied; nostalgie; vriendelijk; landschap; rivierengebied; rivier; vogel; bidprentje; vogels; nevengeul; nevengeulen;
foto Marcel van den Bergh