14-10-2015, Nederland, Huigsloot
De dijk bezwijkt.
De 5 eeuwen oude dijk in Kaag en Braassem bezwijkt voor onderzoek naar aanleiding van de veendijkdoorbraak in Wilnis in 2003. Omdat de betreffende kleidijk niet nodig meer is (stuk land wordt terug gegeven aan de natuur) kan een praktijkproef worden gehouden. Kunstmatig wordt de dijk verzadigd zodat het lijkt op een periode van zware regenval. Uiteindelijk breekt de dijk door.
dijkdoorbraak; dijk; water; Stowa; onderzoek; praktijk; praktijkonderzoek; onderzoekers; waterbeheer; waterbeheersing; kleidijk; dijkbezwijkproef; proef; water; waterschap; veiligheid; polder;
foto Marcel van den Bergh