19-2-2020, Nederland, Uddel
De Provincie Gelderland strooit met steenmeel in de bossen op Park de Hoge Veluwe. Door een overschot aan stikstof is en wordt de grond verzuurd. Oude eikenbossen dreigen zo te verdwijnen. Ook veel diersoorten komen hierdoor in de problemen. Door het stikstof vloeien voedingsstoffen uit de bodem. Met het strooien van steenmeel wordt getracht de verzuurde bodem te herstellen. Het steenmeel wordt verspreid dmv een eigen gefabriceerd karretje wat handmatig voortbewogen wordt.
stikstofcrisis; stikstofprobleem; natuur; Hoge Veluwe; Nationaal Park de Hoge Veluwe; biodiversiteit; natuurbeheer; steenmeel; lavameel; bos; fijn gemalen gesteente; stikstof; milieu;
foto Marcel van den Bergh