17-1-2004 Utrecht
De Slapeloze Nacht
Reinbert de Leeuw voert Satie's "Vexations" uit.